FES in Moldova

În Republica Moldova, FES are drept scop promovarea integrării europene, democraţiei, păcii şi justiţiei sociale prin dialog politic, educaţie şi cercetare. Domeniile noastre principale de activitate sunt următoarele:

Democratizarea şi participarea politică

Moldova se confruntă cu provocarea consolidării instituţiilor sale democratice şi cultivării unei culturi democratice care să aducă ţara în conformitate deplină cu standardele Uniunii Europene. FES contribuie la acest proces prin promovarea participării politice în rândurile organizaţiilor neguvernamentale, partidelor politice şi administraţiei publice locale. FES pune un accent deosebit în acest domeniu pe dezvoltarea capacităţilor cetăţenilor din regiunile rurale. Cetăţenii trebuie să fie pregătiţi pentru a putea urmări în mod critic şi participa la dezbaterile publice, monitoriza factorii decizionali, articula părerile lor şi acţiona în numele intereselor lor. De aceea, FES s-a angajat să promoveze prin activităţile sale democraţia participativă şi cultura politică şi civică a cetăţenilor.

Integrarea Europeană

Moldova se confruntă cu provocarea consolidării instituţiilor sale democratice şi cultivării unei culturi democratice care să aducă ţara în conformitate deplină cu standardele Uniunii Europene. FES contribuie la acest proces prin promovarea participării politice în rândurile organizaţiilor neguvernamentale, partidelor politice şi administraţiei publice locale. FES pune un accent deosebit în acest domeniu pe dezvoltarea capacităţilor cetăţenilor din regiunile rurale. Cetăţenii trebuie să fie pregătiţi pentru a putea urmări în mod critic şi participa la dezbaterile publice, monitoriza factorii decizionali, articula părerile lor şi acţiona în numele intereselor lor. De aceea, FES s-a angajat să promoveze prin activităţile sale democraţia participativă şi cultura politică şi civică a cetăţenilor.

Politica economică, socială şi de mediu

În acest domeniu FES sprijină partenerii în elaborarea şi implementarea politicilor pentru o economie de piaţă care să fie durabilă, echilibrată din punct de vedere social şi capabilă să răspundă nevoilor tuturor cetăţenilor. Activitatea şi proiectele din acest domeniu se axează pe astfel de teme ca reformarea sistemului de securitate socială, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a oportunităţilor pieţii muncii, şi promovarea dezvoltării durabile. Pe lângă acestea, FES desfăşoară programe care au drept scop promovarea valorilor social-democrate.

Fundația Friedrich Ebert
Moldova

str. Bucuresti 111
MD2012 Chisinau
Republica Moldova

+373 22 855830
+373 22 855831
fes.moldova(at)fes.de

Echipa & Contacte