Democratizare şi participare politică

Republica Moldova se confruntă cu provocarea consolidării instituţiilor sale democratice şi cultivării unei culturi democratice care să aducă ţara în conformitate deplină cu standardele Uniunii Europene. FES contribuie la acest proces prin promovarea cooperării politice și participării politice a cetățenilor. Fundația pune un accent deosebit în acest domeniu pe dezvoltarea capacităţilor cetăţenilor din regiunile rurale, pregătindu-i pentru ca ei să poată participa la procesele decizionale, urmări în mod critic dezbaterile publice, monitoriza factorii decizionali și articula părerile lor şi acţiona în numele intereselor lor.


Activități

Fundația Friedrich Ebert
Moldova

str. Bucuresti 111
MD2012 Chisinau
Republica Moldova

+373 22 855830
+373 22 855831
fes.moldova(at)fes.de

Echipa & Contacte